Projecten

Oncologisch kinderziekenhuis Lviv Oekraïne
In dit ziekenhuis waar we ruim 15 jaar geleden zijn aangevangen met onze eerste projecten in het kader van humanitaire hulp zijn we nu nog steeds bezig met nieuwe projecten, nieuwe ontwikkelingen en renovaties, maar vooral met kennisoverdracht.

Lees meer...

IC

Daarom zijn wij dan ook begonnen met de in onze ogen belangrijkste afdeling: de afdeling intensive care, met de daarbij behorende operatieafdelingen, allemaal op de bovenste etage daar ik dikwijls ontmoedigd zei dat dit toch het dichtst bij de hemel was.

Lees meer...

Appèl en controlesysteem

Ook discipline was ver te zoeken in het begin. Iedereen deed maar wat, had zijn eigen cliënten en elke afdeling was zijn eigen ziekenhuis. Als je een dokter nodig had was hij er niet. Waar hij wel was wist niemand.

Lees meer...

Laboratorium

Daarna zijn we begonnen met het laboratorium. Als het aan de basis al fout gaat is het einde zoek en worden er vele fouten gemaakt. Zo ook daar. Veel hulp hebben we gehad van Dr. Jan Marcelis die ons en de doktoren die bij hem op het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg stage hebben mogen lopen ter wille is geweest.

Lees meer...

Bloedafname

Tevens hebben we ons beziggehouden met de afdeling welke belast is met bloedafname. Bij ons in Nederland is dit op vrijwillige basis en moeten donors gekeurd worden, moet er een vragenlijst worden ingevuld en wordt er bloed getest. In Oekraïne worden donors betaald voor hun diensten.
Lees meer...

Quarantaine

Soms worden er ook kinderen binnengebracht met aandoeningen waarvan de diagnose niet snel is vast te stellen of omdat men te laat deze kinderen naar het regionale ziekenhuis heeft gebracht. Het gespecialiseerde ziekenhuis dat wij helpen is het enige goede ziekenhuis in de hele provincie, welke zo groot is als half Nederland.

Lees meer...

Vergiftiging

In een land waar de paddenstoelencultuur tot een vorm van gewoonte en volksvermaak is verheven - en waar je als de tijd daar is hele families met manden en voldoende eten de bossen in ziet trekken om paddenstoelen te verzamelen om deze de volgende dag klaar te maken voor consumptie en in te maken voor de wintertijd - kun je de klok erop gelijk zetten dat veel kinderen maar ook veel volwassenen in het ziekenhuis (volwassenen natuurlijk in een ander ziekenhuis) terechtkomen met vergiftigingsverschijnselen.

Lees meer...

Recreatie

Vele kinderen verblijven lange tijd in het ziekenhuis en hebben in een van de minst gebruikte gangen een speelruimte gemaakt.
In de communistische tijd werden de openbare staatsgebouwen kolossaal opgezet met grote hoge kamers en zeer grote hallen.

Lees meer...

Laserapparatuur

Veel patiëntjes in het ziekenhuis, maar ook in de gehele Oekraïne hebben afschuwelijke wijnvlekken, flink opgezwollen en vuurrood. Er is niet met onomstotelijke zekerheid bewezen dat dit van de straling van Tsjernobyl komt, maar een logisch verband is er zeker en nog steeds wordt deze grootste ramp uit de geschiedenis van Oekraïne onderkent.

Lees meer...

Anorexia-patiëntjes

Een ander sociaal verschijnsel - iets nieuws, waar men moeilijk mee om kan gaan - is dat veel jonge meisjes (maar ook jongens) ondervoed binnenkomen, niet alleen door gebrek aan eten, wat logischer zou zijn, maar als anorexia-patiëntjes waar meestal een psychologisch probleem aan ten grondslag ligt. Onze psychologe heeft hier haar handen vol aan.

Lees meer...

Kapel

Natuurlijk is in het leven van het waarom niet alles te begrijpen. Dat geldt, denk ik, in de hele wereld. Geloof heeft bij de mensen in Oekraïne die natuurlijk met hun grote voorgeschiedenis van onderdrukking - zeker in de stalinistische tijd - in het openbaar van religie verstoken waren, onderhuids en ondergronds toch altijd sterk doorgeleefd.

Lees meer...

Wasserij

Een zware klus die we hebben geklaard maar die in de toekomst een bron van zorg blijft, is de hygiëne voor operatiekleding, bedrijfskleding, beddengoed en alles wat gewassen moet worden. Vroeger namen de meeste doktoren en verpleegkundigen hun werkkleding mee naar huis.

Lees meer...

Cytostatica

Een van de laatste projecten in het ziekenhuis waar we aan begonnen zijn buiten de uitwisselingsprogramma’s om (waarbij al vele doktoren en verpleegkundigen in Tilburg en elders stage gelopen hebben op hun vakgebied) is de behandeling van en het omgaan met cytostatica en protocollen voor de chemokuren.

Lees meer...

Doveninstituut No 102, nu Maria Pokrova school in Lviv
In het Lviv kinderziekenhuis werd ik geconfronteerd met een 'doofstom' kind. Zo heette dat, was mij vroeger geleerd. Nu begrijp ik dat dit woord echt in het verleden behoort. Het was een normaal kind, echter met een handicap. Zo ben ik in aanraking gekomen met dit instituut, heb het bezocht en plannen gemaakt om op allerlei manieren hier ondersteuning aan te geven.

Lees meer...

Ecologisch centrum

Bij ons in Nederland is dit instituut nauwelijks denkbaar. Het is een soort school waar groepen kinderen uit het gewone onderwijs, met hun leerkrachten, naar toe gaan voor onderricht in biologie en ecologie.

Lees meer...

Kinderkunstgalerie

Ontwikkeling van kinderen in welke vorm dan ook is een van de belangrijkste aspecten voor hun verdere leven. Dat is ook de reden dat we het instituut, geleid door directrice Olga Myghaluk, waar kinderen kunstonderwijs in woord en werk krijgen, ondersteunen.

Lees meer...

Geboorteziekenhuis met het project geven voor leven

Het wereldse leven begint met de geboorte maar ook daar zitten grote verschillen in. In Oekraïne is tot nu toe thuisbevalling nog niet toegestaan zodat er speciale geboorteziekenhuizen zijn. Twee ervan ondersteunen wij in Lviv, een stad met ongeveer een miljoen inwoners.

Lees meer...

Jeugdgevangenis

Dikwijls komen wij in aanraking met ontspoorde jeugd, meestal zijn het straatkinderen.
Toch gaat natuurlijk hier een grote voorgeschiedenis aan vooraf en is mijn mening soms dubbel. Als mijn auto voor de zoveelste keer is opengebroken of in ons magazijn is weer het een en ander weg of bij het ecologisch centrum blijkt ’s morgens dat de halve inboedel is meegenomen dan word je daar echt niet vrolijker van en vervloek je dit rapaille.

Lees meer...

Kinderweeshuis in Sambir, in Oekraïne vadershuis genoemd

Je komt in de verschillende projecten in aanraking met dikwijls schrijnende gevallen.
Ook in het kinderziekenhuis. Irina, een 12-jarig meisje. Haar moeder liet het gezin in de steek en de vader, zwaar alcoholist, beroofde zich in het bijzijn van zijn kinderen van het leven.

Lees meer...

SLO (Stichting tot bevordering van samenwerking met Landen in Ontwikkeling) kinderbegeleiding

Als kinderen ziek zijn en opgenomen moeten worden in een oncologisch kinderziekenhuis is dit voor het kind en de ouders of verzorgers een zware gang, zeker als dit een langdurige opname betreft (bij dit ziektebeeld meestal een vaststaand feit). Maar er is altijd hoop dat het beter zal gaan en het kind uiteindelijk weer gezond en wel naar huis mag gaan.

Lees meer...

Zwerfkinderen

Het valt dikwijls niet mee om deze kinderen te begrijpen. Aan de ene kant is het triest te moeten constateren dat ze in hun eigen gecreëerd wereldje leven waar zij, denk ik, zich in hun lot lijken te schikken: een mensonwaardig bestaan.

Lees meer...