Gegevens ANBI

ANBI

Voor de ANBI is de Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne verplicht duidelijkheid te geven over de volgende onderdelen:

 • De statutaire naam: Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne, ook bekend onder de afkorting  H H K O
 • Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSI-nummer) of fiscaal nummer: 809641008
 • Het adres: Dokter Bloemenlaan 31 48, 5022 KX Tilburg
 • De doelstelling van de Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne:
  De stichting heeft ten doel het verzachten van kinderleed in Oekraïne.
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan:
  1. Het ondersteunen van het Oncologisch kinderziekenhuis in LVIV door:
   Het voorzien van het ziekenhuis van medicijnen, apparatuur, onderricht en stage plaatsen.
  2. Weeshuis in Kornalovitch ondersteunen voor renovatie  en voor het bouwen en beheer van een sporthal.
  3. Geboorte ziekenhuis in LVIV voorzien van moderne apparatuur, waaronder couveuses en een ambulance.
  4. Kinderkamp Grebeniv beheren en het ieder jaar organiseren van vakantiekampen voor 60 tot 80 kinderen.

  Inkomsten hiervoor worden verkregen door het versturen van nieuwbrieven, het houden van lezingen in allerlei serviceclubs en op het persoonlijk aanspreken van mensen uit het bedrijfsleven.

  Het vermogen uit de balans wordt beheerd door het verstrekken van leningen tegen 5,5 % zoals in de balans aangegeven.

  Op basis van de doelstelling worden de volgende projecten ondersteund.
  Voor de uitgevoerde activiteiten verwijzen we u naar de projecten pagina.
 • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders:
  Voorzitter: Piet Spijkers
  Secretaris: Ella Spijkers- Valk
  Penningmeester: Dorus Looykens
  Lid: Ans van Zutphen
  Lid: Angelina Kucheruk
  Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor het verrichtte werk. Wel worden reiskosten vergoed ten behoeve van reizen voor Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten
 1. Het Oncologisch kinderziekenhuis in LVIV is voorzien van medicijnen en apparatuur voor de Röntgen afdeling
 2. Het Weeshuis in Korlevitschie is ondersteund bij het bouwen van een nieuwe sporthal/theater/gemeenschapshuis.
 3. Geboorte ziekenhuis in LVIV voorzien van Ultrasound apparatuur en couveuses.
 4. Kinderkamp Grebeniv heeft 80 kinderen een vakantiekampen geboden.
 5. Verschillende lezingen gehouden t.b.v. de fondsenwerving en via facebook met foto's financiële ondersteuning gevraagd.
 • De financiële verantwoording
  Download het jaarverslag over 2021
 • Het beloningsbeleid
  Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne. Wel krijgen Oekraïense  vrijwilligers een onkosten vergoeding.
 • Zie voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording het jaarverslag.