Acties

Acties

Natuurlijk is het grootste deel van onze activiteiten gericht op onze projecten in Oekraïne zelf. Maar dit zou niet uitvoerbaar zijn als pr en fondswerving in eigen land niet ter hand worden genomen om voor de nodige financiën te zorgen. Maar om dit alles te realiseren gaat er een hoop werk vooraf met planningen maken, contacten leggen, brieven schrijven. Vele jaren hebben we in de Tilburgse concertzaal en in de schouwburg uitvoeringen georganiseerd met verschillende partners, zoals het TweeSteden ziekenhuis , de Tilburgse Lions Club en de Kiwanis Service Club.

Dit alles met tal van artiesten, zoals Lee Towers en Anita Meyer. Met bandoera-spelers uit Oekraïne of het Tilburgs Byzantijns Koor en het koor Gasgothe. Veel steun heb ik ondervonden van Emmy Verhey, de violiste die ik ontmoette tijdens de KRO-uitzending 'De Wandeling'. Het klikte meteen en sindsdien heeft ze verscheidene malen ondersteuning aan ons werk gegeven door een optreden te verzorgen met haar ensemble 'Camerata Antonio Lucio'. Ook heeft zij ons in contact gebracht met Freek en Helga de Jonge die ook hun steun toezegden. Al moet ik zeggen dat in dat artiestenwereldje natuurlijk ook velen rondlopen die in het openbaar toezeggingen en beloften doen maar die als het erop aankomt het laten afweten. Vele malen ben ik op pad om lezingen te houden of andere verhalen te vertellen over Oekraïne en mijn werk aan groeperingen of kloostergemeenschappen. Dikwijls ook op scholen waar ik kinderen vertel over andere kinderen in een ander land waar alles niet zo vanzelfsprekend is als bij ons.

Waarna ze acties, als bij voorbeeld kerstpakketten maken, starten. Of ik ga de klassen langs bij het Maurick College dat het weeshuis voor drie jaar ondersteunt. Zodat ik hen op de hoogte wil blijven houden van de ontwikkelingen en zij weer gemotiveerd raken om nieuwe acties te ondersteunen.
Einde van elk jaar weer een nieuwsbrief maken voor alle sponsors en belangstellenden over wat het afgelopen jaar weer goed of slecht gegaan is en wat we weer willen verwezenlijken in het komende jaar, met de nieuwjaarswens eraan toegevoegd. (Enkele van deze nieuwsbrieven zal ik u dan ook in dit boek niet onthouden.) Vergaderingen bijwonen van de instituten in Nederland die met ons samenwerken zoals de NCDO en Wilde Ganzen of ambassade en Oekraïense verenigingen bezoeken.

Maar ook de media van nieuws blijven voorzien omdat ook dit een belangrijk item is.  En vooral ook nieuwe projecten die ons vanuit Oekraïne zijn aangereikt, uitwerken, op papier zetten en proberen hier ook bij anderen ondersteuning en financiële bijdragen voor te vinden. Bijna een dagtaak maar nog steeds de moeite waard.