Missie

Morgen zal het beter zijn!

Deze website draag ik op aan mijn kinderen Bart, Andrea en Maaike en aan mijn kleinkinderen Ceesje, Jill, Eva, David en Stijntje in de hoop dat zij deze fakkel door kunnen geven en het vuur van onze organisatie brandend zullen houden.

Om op hun wijze te trachten een betere wereld te scheppen voor kansarme kinderen waar ook ter wereld.

Vader en opa Piet